Kotisivu

From European Medialab Praxis
Jump to: navigation, search


Tervetuloa European Medilab Praxis -hankkeen wiki-sivuille. Hanke saa tukea Euroopan Unionin Erasmus + ohjelmasta. European Medialab Praxis -hankkeessa kuusi eurooppalaista digitaalisen alan toimijaa pyrkii vahvistamaan eri tavoin nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Yhteistyössä kerätään kokemuksia, testataan ja mallinnetaan mitä eurooppalainen medialaboratorioiden verkosto voisi olla. Vertailemme työtapojamme ja kehitämme tiedon välittämistä. Tässä wikissä kerrotaan tarkemmin osallistavasta innovaatioprosessistamme.

EMP MAP 2017.jpg

Projektin 4 vaihetta


Digitalisaation, osallisuuden ja uusien taitojen välittämisen lähtökohdista suunnitellut medialaboratoriomallit vertaisarvioidaan, tuodaan tuotantoon, kehitetään edelleen ja valmistellaan julkistettavaksi nuorisoalan toimijoille.


Vaihe 1: Syyskuu 2016 - Toukokuu 2017
Aloitustapaaminen. Tuotokset: Manifesti; Monikielinen sanasto; Tumblr; 1. maiden välinen hankekokous ja harjoittelu Marseillessa (Ranska). Aika: 14.12. - 17.12..2016.
Vaihe 2: Kesäkuu 2016 - Joulukuu 2017
Prototyyppien valmistaminen. Tuotokset: Viitekehys; Medialab Guideline; 2. maiden välinen hankekokous Innsbrukissa (Itävalta). Aika: 6.12. - 10.6.2017.
Vaihe 3: Tammikuu 2017 - Kesäkuu 2018
Kokeilut ja ensimmäiset tulokset. Tuotokset: Dokumentaatio. 3. maiden välinen hankekokous ja julkistamistilaisuus. Aika: Helmikuu 2018.
Vaihe 4: Heinäkuu 2018 - Syyskuu 2018
Lopullisten tulosten julkaisu ja levitys. Tuotokset: MOOC. 4. maiden välinen hankekokous ja julkistamistilaisuus Helsingissä (Suomi). Aika: Elokuu 2018.


Manifesti

European Medialab Praxis manifesti perustuu kuuden partnerin yhteiseen julistukseen, joka tehtiin 16. joulukuuta 2017 hankkeen ensimmäisessä tapaamisessa. Manifesti kirjoitettiin alun perin englanniksi, josta se käännettiin kunkin kumppanin omalle kielelle.

Avainsanat : KOKEILLA / OPPIA / INNOSTUA / LEVITTÄÄ

Olemme vakuuttuneita, että yhteistyötä tehtäessä osapuolet ovat enemmän kuin osiensa summa. Jaetut kokemukset saavat aikaa ns. lumipallo-efektin, joka johtaa eksponentiaaliseen vuorovaikutuksen ja luovuuden kasvuun. Uskomme avoimeen ja ennakkoluulottomaan toimintatapaan, joka edustaa tasa-arvoa, avointa ajatusten jakamista digitalisaation tuomin keinoin.

Jaamme yhteisymmärryksen siitä, että jokaisella on myönteistä annettavaa yhteiskunnalle. Tästä seuraa loputtomia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja se voi johtaa myönteiseen muutokseen, joka luo kestävämmän tulevaisuuden. Meidän mielestämme medialaboratorio, joka on kaikille avoin ja johon on helppo tulla, edistää ilmaisunvapautta ja voi vahvistaa hyviä käytäntöjä yhteiskunnassa.

Edistämme hyvien käytäntöjen jakamista ja levittämistä sekä jaamme idoita ja kokemuksia kaikkien hyödyksi. Kokeilemme, tutkimme ja lisäämme ymmärrystä digitaalisten teknologioiden hyödyntämisestä, tavoitteena myönteisempi ja aktiivisempi eteenpäin katsova yhteiskunta.

LOGOS EMP Partners Erasmus.jpg

Tietoa EMP wikistä

EMP wiki sisältää tietoja ja aineistoa Europaen Medialab Praxis -hankkeen kumppaneille, verkostoille sekä yleisölle. Wikiin on tallennettu materiaalia hankkeen kokeilujen eri vaiheista.

Wiki mahdollistaa hankkeen verkoston kirjoittamien artikkeleiden levittämisen, hyödyntämisen sekä uudelleen muokkaamisen. Wikin sisältö on löydettävissä kaikkien hankkeen kumppaneiden kielillä: englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja suomeksi.

Wikin sisällöntuottajat kiinnittävät erityistä huomioita julkaistujen tekstien, kuvien sekä äänitysten oikeellisuuteen. Kukin sisällöntuottaja vastaa omista sisällöistään ja huolehtii julkaisuoikeuksista sekä käytettyjen lähteiden oikeellisuudesta.

Sisällöt on julkaistu Nimeä--JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0) lisenssillä.

External Links

European Medialab Praxis Project Tumblr:ssa : https://europeanmedialabpraxis.tumblr.com
Projektin Twitter : @EuropeMediaLab
Esittelyvideo Helsinki-kanavalla : EMP esittely
European Medialab Praxis Vimeossa : https://vimeo.com/channels/1316731