EMP-hanke

From European Medialab Praxis
Jump to: navigation, search
Vuonna 2016 Ranskasta, Italiasta, Autriasta, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Suomesta 6 eurooppalaista organisaatiota päätti yhdessä kuvitella ja kokeilla Medialabs-julkisia tiloja, joissa tiedotusvälineet ja tieto- ja viestintätekniikat ovat luovuuden, sosiaalisen ja ammatillisen osallisuuden, koulutuksen ja emansipaation välineitä . Erasmus + -ohjelmaa tukevan kahden vuoden projektin aikana yhteistyökumppanit Urban Prod, Arci Solidarietà, Cubic, Super Act, Bildungsmarkt ja Lasipalatsi Mediacenter päättivät vertailla toimintatapojaan ja heijastaisivat yhdessä virallisen koulutuksen, digitaalisen teknologian, nuorisotyön ja sosiaalisen osallisuuden . Tämän yhteistyön ansiosta 6 kumppania pystyy luomaan ja kokeilemaan Medialabia omissa maissaan. He jakavat resurssejaan ja rakentavat verkon, jolla on paikallisia ja eurooppalaisia vaikutuksia.
Logo emp wiki-01.png


Nombre maximal de caractères : 5000

Konsortio

Euroopan Medialab Praxis -hankkeen mukana oleva konsortio koostuu 6 yhteistyökumppanista.

'Urban Prod - France -' 'on yhteisö, joka kehittää digitaalisia projekteja ja videotuotantoa työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Yhdistyksellä on kolme päätoimintaa: sovittelu / helpotus, koulutus ja toimeenpanotehtävä. Urban Prod avattiin lokakuussa 2015, Marmedialab Marseillessa. Niiden toiminta säteilee koko Provence Alpes Côte d'Azur -alueella.

'CUBIC (Cultur und Bildung In Context) - Autriche -' on yhdistys, joka liittyy nuorten yhteiskuntaan ja ammattitaitoon liittyviin kysymyksiin. Heidän säestyksestään kuuluu sosiaalinen työ, medialukutaito, kuva ja digitaaliset käytännöt yleensä. Yhdistys on työskennellyt alueellisella ja kansainvälisellä tasolla vuodesta 2005 lähtien.

'Supert Act - Royaume Uni -' 'on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka käyttää taidetta palvelemaan epäedullisessa asemassa olevia yleisöä positiiviselle sosiaaliselle vaikutukselle terveyden, hyvinvoinnin, työllistyvyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Yhdistys on toiminut yli kymmenen vuoden ajan sosiaalisen, kulttuurisen ja digitaalisen sovittelun alalla.

'Lasipalatsi Media Centre - Finlande -' on Helsingin kaupunkiin kiinnittynyt ja Suomessa tunnettu uusiin mediaan liittyvä innovaatio. Lasipalatsi Media Center kokeilee tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kulttivaalien sovittelun ja oppimisen välineenä KONTUPIST-hankkeen (osallistava foorumi, joka tarjoaa kulttuuripalveluja) ja medialabin avaamisen vuonna 2015.

'Bildungsmarkt e.V. - Allemagne - EU: n ja pilottihankkeiden osasto erikoistuu muun muassa laadunhallinta- ja koulutusvälineiden kehittämiseen. Rakenne toimii ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ja työnhakijan ongelmien vuoksi. Biidungsmarkt e.V. on optimaalisesti ristisilloitettu Berliinissä toimivien yritysten ja kumppaneiden kanssa kaikkialla Euroopassa.

'Arci Solidarietà Onlus - Italie -' on voittoa tavoittelematon yhteisöyhteisön kehittämisen keskus. Vuonna 1995 perustettu keskus tukee syrjäytyneitä ihmisiä ja edistää solidaarisuuden ja vaikutusvallan kulttuuria, sosiaalista vastuuta rasismista ja sukupuolisyrjinnästä. Arci Solidarietà Onlus harjoittaa myös epäedullisessa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Taloudellisten ongelmien vuoksi British Super Act -rakenne vetäytyi projektista 23. lokakuuta 2017.

Manifesto

Euroopan Medialab Praxis -hankkeen kuuden kumppaniorganisaation ajatuksen perusteella EMP-manifeste on julistus aikomuksesta, joka on laadittu yhdessä 16.12.2016 Euroopan Medialab Praxis -hankkeen ensimmäisessä ylikansallisessa kokouksessa. Alunperin englanniksi kirjoitettu teksti käännettiin kullakin konsortion puhumilla kielillä.

'Avainsanat: NÄYTÄ / OPETTAA / INSPIRE / PROMOTE'

  • Uskomme yhteistyöhön, että kaksi yhdessä on yli 1 + 1. Kokemusten jakaminen muiden ihmisten kanssa alkaa "lumipallon" vaikutuksesta, joka johtaa vuorovaikutuksen ja ekspression eksponentiaaliseen kasvuun.
  • Uskomme puolueettomaan ja avoimeen ympäristöön, joka edustaa tasa-arvoa ja antaa ihmisille mahdollisuuden jakaa ideoita digitaaliseen viestintään.
  • Meillä on yhteinen käsitys siitä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Tämä antaa loputtomat mahdollisuudet työskennellä yhdessä, mikä mahdollistaa myönteisen muutoksen kestävämmälle tulevaisuudelle.
  • Meillä on yhteinen käsitys siitä, että medialab käyttää avointa ovi-politiikkaa, sallii sananvapauden edistää hyviä käytäntöjä yhteisössä.
  • Tulemme edistämään hyviä käytäntöjä jakamalla menetelmiä ja ideoita ehdottamalla suuntaviivoja ja innovaatioita eteenpäin ajattelevalle yhteisölle.
  • Tutkitaan, löydämme ja ymmärrämme uuden digitaalisen tekniikan innostavaksi muutoksesta entistä positiivisemmille ja aktiivisemmille yhteisöille.

Menetelmä

Vaihe 1: Uusinta tekniikkaa - heijastukset suosittuun koulutukseen, ammatilliseen osallisuuteen ja digitaalisiin käytäntöihin

Hankkeen ensimmäinen vaihe ulottuu syyskuusta 2016 toukokuuhun 2017.

Vaihe 2: Prototyping MediaLabs -projektit

Projektin toinen vaihe alkaa kesäkuusta joulukuuhun 2017.

Vaihe 3: Euroopan laajuinen kansalaisten MediaLabs -kokeilu

Projektin kolmas vaihe ulottuu tammikuusta kesäkuuhun 2018. Jokaisella konsortion jäsenellä on 6 kuukautta aikaa kehittää Medialabin käsite organisaatiossaan, tehdä työpajoja nuorten kanssa ja arvioida tätä työtä Medialabin puitteissa ja ohjeissa, jotka on tuotettu Vaihe 2.

Vaihe 4: Mallinnus ja levitys

Projektin neljäs vaihe kestää heinäkuusta syyskuuhun 2018. Kokeilun jälkeen 6 kumppania toteuttavat MOOC (Massive Open Online Courses). Tämä on kaikille avoin online-koulutus. Neljässä jaksossa se selittää kansalaisen medialab-mallintamisen ja luomisen vaiheet (Urban Prodin ensimmäinen jakso olisi saavutettava vaihe 3, joka lähetetään viimeisen kokouksen aikana Suomessa).

Kokoukset

Hankkeessa on neljä peräkkäistä vaihetta: tutkiminen, prototyyppaus, kokeilu ja mallinnus; jatkuvalla dokumentaatiolla, joka mahdollistaa tiedon jakamisen kumppaneiden välillä. Jokaiselle vaiheelle on ominaista kansainvälinen kokous ja useiden tulosten luominen kokouksen tulosten havainnollistamiseksi.

Kokous 1: Euroopan Medialab Praxis -hankkeen käynnistäminen

Urban Prodin järjestämä ensimmäinen kansainvälinen kokous pidettiin Ranskassa 14.-17. Joulukuuta 2016. Se kokoontui asiantuntijoilta, tutkijoilta, nuorilta, kumppaneilta ja sosiaali- ja talousalan ammattilaisilta. Kuusi organisaatiota pystyi määrittelemään työmenetelmät ja yhteiset toimitukselliset linjat, jotka perustuvat kaikkiin hankkeen aikana toteutettuihin innovaatiotyöhön. Tämä kollektiivisen pohdinta-ajan ansiosta voimme omistaa yksityiskohtaisemman tutkimuksen digitaalisen vallankumouksen, tietoyhteiskunnan ja yhteiskunnallisten kysymysten osuuksista. Tämän ensimmäisen kokouksen jälkeen luotiin kolme tuotos: manifesti, semanttinen sanakirja, Tumblr ja wiki.

Kokous 2: Prototyyppitystyökalujen luominen Medialab-projekteille

CUBICin järjestämä toinen kansainvälinen kokous pidettiin Itävallassa 6.-10. Kesäkuuta 2017. Se oli tilaisuus tarkastella tekniikan tasoa ja vaiheen 1 aikana syntyneitä tuloksia. Nuorten ammatillisen osallistumisen heijastamisen ajankohta digitaalisen teknologian avulla johti kolmannen ja neljännen tuotoksen luomiseen: arviointiryhmän Medialabissa tarvittavat digitaaliset taidot nuorten ammatillisen osallisuuden edistämiseksi sekä ohjeet Medialabin luomiselle.

Kokous 3: Käytäntöjen vaihto

Bildungsärjestyksen järjestämä kolmas kansainvälinen kokous pidetään Saksassa helmikuussa 2018. Se kokoaa yhteen kumppaneita, jotka vaihtavat parhaita toimintatapoja, joita he kokivat alueellaan. Kriittinen palaute auttaa tulosten perusteella luotujen työkalujen kehittymiseen. Jokainen kumppani luottaa kokeiluajan aikana tuotettuihin valokuviin, teksteihin ja audiovisuaaliseen sisältöön.

Kokous 4: Levitys

Lasipalatsi Oy: n järjestämä neljäs ja viimeinen ylikansallinen kokous pidetään Suomessa heinäkuussa 2018. Sen tarkoituksena on levittää kokeilun tuloksia.

Koulutukset

Collective aivoriihi: suosittu koulutus, digitaalinen siirtyminen ja nuorten työllistettävyys

Epävirallisessa koulutuksessa oppimiskäytäntöä voidaan ymmärtää "kulttuurin työksi yhteiskunnallisessa ja poliittisessa muutoksessa". Tätä lähestymistapaa tutkittiin kollektiivisten heijastumisjaksojen, EMP-yökerhojen, välityksellä, joka pidettiin 14.-16. Joulukuuta 2017 Urban prodin Marsmedialabissa Marseillessa. Tämä koulutus, johon sisältyi aikaa viestintään, keskusteluun ja audiovisuaaliseen käytäntöön, oli tilaisuus tavata nuoria (18-30-vuotiaita), tutkijoita, yhdistyksiä, yrittäjiä ja instituutioita keskustelemaan hankkeista ja nykyisistä koulutusinfrastruktuurikeskuksista. Seuraavat aloitteet on esitetty.

  • Medialab Prado: kansalaislaboratorio, joka perustettiin vuonna 2000 ja joka työskentelee kulttuurihankkeiden tuotannossa, tutkimuksessa ja levityksessä. Esittelijä: Raphaël Besson, PHD, alueelliset tieteet ja kaupunkisuunnittelu. Katso video.
  • Le LABØ: Innovatiivisten hankkeiden hautomo. Esittelijä Marthe Pommié, Bouches-du-Rhône-prefektuurin nykyaikaistamisfoorumin johtaja. Katso video.
  • La Fabrique des écritures innovations in sciences sociales: syntymäpaikka ja tutkimus yhteiskuntatieteissä, ajatella ja tuottaa uusia kerrontaisia ​​muotoja. Esittämä Boris Petric, antropologi, Norbert Elias -keskuksen johtaja ja CNRS: n vanhempi tutkija. Katso video.

Kouluttajien koulutus MOOC: n käyttöön

Kaksi ihmistä yhdistystä kohti (mieluiten nuori ja kumppani) koulutetaan muiden nuorten seurusteluun MoOCin löytämisessä. Opiskelija osaa välittää Medialabin kysymyksiin liittyvät perusosaamiset ja MOOC: n (foorumi, harjoitukset, tietokilpailut, kurssit ...) käytettävissä olevien työkalujen käyttö.

Huomautukset ja viitteet

Ulkoiset linkit

European Medialab Praxis Project on Tumblr : https://europeanmedialabpraxis.tumblr.com
European Medialab Praxis Project on Twitter : @EuropeMediaLab
European Medialab Praxis Project on Vimeo : https://vimeo.com/channels/1316731